I semur dhe pa lejeqendrim?

MediNetz Mannheim/Heidelberg êsht nji iniciativ pêr drejta tê njeriut e cila ka pêr qellim permisimin e situates se tê  ikurve dhe migrantêve te cilêt sipas ligjeve te shtetit Gjerman kan vetêm pjesêrisht tê drejta pêr sherbime shendetsore  apo nuk kan te drejta fare pêr trajtime shendetsore.

Ne takimet e tona kshillore (gjer.Sprechtunden) japin ne ndihm medicionale te ikurve dhe emigrantêve pa lejeqendrim.  Ne nji konsultim behet percaktimi se me cilin mjeke apo mjek ishte ma e arsyeshme te fillonte mjekimi. Pastaj ju do te dergoheni tek mjeket tê cilet vullnetarisht,pa pages apo me pagesa shum te ulta dhe me anonimitet te plot e bêjn trajtimin mjeksor e tê ikurve dhe emigrantêve. Ne rast nevoje mund te ju sigurojm edhe perkthyese ose perkthyes. Sipas situates êshtê e mundshme qê te organizohen takime ne vende dhe kohra te ndryshme.

Ne telefon mund te leni ne qdo koh porosi dhe ato degjohen rregullisht: 0157 754 388 15

Anonimiteti i bisedave kshillore êsht i garantuar.

Te dhênat personale nuk grumbullohen. MediNetz Mannheim/Heidelberg nuk iu jep infarmacione sherbimeve shtetrore apo policore.