Sergi ir neturi reikalingų dokumentų?

MediNetz yra žmogaus teisių pagrindu veikianti iniciatyva, kurios tikslas – pagerinti pabėgėlių ir migrantų situaciją, kuriems, remiantis Vokietijos Respublikoje galiojančiais įstatymais, nesuteikiama arba suteikiama tik dalinė
medicininė pagalba.

Priėmimo valandų metu mes organizuojame priėmimą pas gydytojus, kurie sutiko anonimiškai ir nemokamai arba nebrangiai apžiūrėti pabėgėlius ir migrantus. Esant reikalui, įmanoma suorganizuoti susitikimą kitoje vietoje
ir kitu laiku nei nurodyta priėmimo valandose.

Mes garantuojame asmens duomenų ir pokalbio turinio anonimiškumą. Jūs tik padedate mums, paskirti reikalingą medicinos specialistą Jūsų problemai išspręsti. Po to mes galime nusiųsti gydytojui MediNetz-pavedimą. Esant būtinybei, galima vertėjų pagalba.

Šiuo telefono numeriu atsakiklyje palikti pranešimai reguliariai perklausomi: 0157 754 388 15

MediNetz neperduoda informacijos valstybinėms institucijoms. Pokalbio turinys yra griežtai anonimiškas